Hvem er vi

Værnets historie

De første tanker om et frivilligt brandværn i Egen sogn opstod før 1. verdenskrig, men uvist af hvilken grund blev det ikke til mere.
Først i 1941 kom der gang i arbejdet med et frivilligt brandværn i Egen Sogn.
En kreds af interesserede indbød til møde d. 5. September 1941, og det resulterede i at Egen Sogns Frivillige Brandværn blev oprettet d. 18. September 1941 ved en stiftende generalforsamling på Guderup Stationskro.

Den første bestyrelse blev valgt med Peter Justesen som formand (Kaptajn), Mathias N. Petersen som kasserer, samt Rasmus Rasmussen, Christian Moos og Jørgen Hymøller. De skulle som deres første opgave forsøge at skaffe midler til indkøb af materiel.

Der blev foretaget husstandsindsamling og sognerådet i Egen Kommune gav også et tilskud på 6.000 kr.
Så bestyrelsen kunne sammen med sognerådsformand Jes Miang og sognefoged Hans Bonde gå i gang med at finde et køretøj.

Af Fynshav Brugsforening købte man et brugt køretøj, en Cheverolet lastvogn årgang 1931, som blev ombygget til udrykningskøretøj.
Med tilskud fra De Alsiske Brandkasser blev det muligt at købe en 
Aster 1200 l. / min pumpe.
Efter endt ombygning og maling var køretøjet klar til at indgå som slukningskøretøj i Egen Sogn d. 16. April 1943.

Brandstationen blev indrettet i en kommunal bygning midt i Guderup, der hvor holdepladsen for rutebiler er nu.

I foråret 1945 rejste kaptajn Peter Justesen fra sognet og Hans Kornbeck blev valgt som ny kaptajn.

I 1947 fik man ved hjælp fra kommunen råd til en rigtig brandmandstrøje til alle brandmænd.

De første år blev man alarmeret med brandhorn forskellige steder i sognet. men fra 1960 kom der en sirene op på Guderup Skole, som kunne høres over det meste af sognet.

I 1950 fik værnet en våbentilladelse og købte 1 stk. karabin ved hæren, så kunne man aflive dyr, som ikke kunne reddes ud af brændende bygninger.

Materiellet blev efterhånden nedslidt, så i 1957 blev der af civilforsvaret købt en brugt påhængssprøjte og en brugt Dodge lastvogn blev anskaffet som afløsning for det gamle udrykningskøretøj.

I 1958 blev Hans Bonde på en ekstraordinær generalforsamling d. 14. August valgt som kaptajn, da Hans Kornbeck på grund af manglende tid frasagde sig hvervet.

Efter kommunesammenlægningen i 1970 blev Egen Frivillige Brandværn et af 6 brandværn i Nordborg Kommune. Og blev hovedværn i den sydlige del af kommunen.

I 1972 fik værnet en slangetender, en Toyota Landcruiser 108 med en 2000 l. frontpumpe og plads til B – slanger i bakker til kørende udlægning. Man fik 2 sæt røgdykkerapparater og skumudstyr (mellemskum).
Med anskaffelse af røgdykkerapparater blev det nødvendigt at få uddannet nogle røgdykkere, dette skete på Civilforsvarsskolen i Tinglev.

I 1976 fik værnet radioanlæg med 1 stationær radio og 3 bærbare radioer, som var tilsluttet den kommunale sendestation. Alle værn i kommunen kunne således tale sammen.

I 1978 anskaffede værnet en brugt Mercedes 1113 mælketankbil men 6000 l. tank, som værnet selv byggede om til vandtankvogn med VW pumpe mellem førerhus og tank, som kørte uafhængig af motoren på tankvognen.

I 1981 fik brandværnet en splinterny automobilsprøjte, en Mercedes 608 8/8 fra Meisner og Jensen med 1000 l. tank og 2 slangevinder på hver 60 m. 

Den kørte i værnet indtil 2002 hvor vi så fik vores nuværende A – sprøjte.

I 1984 stoppede Hans Bonde efter eget ønske, med over 25 år som kaptajn. Han blev afløst af Christen Bonde.
Christen Bonde stoppede efter 2 år på posten efter eget ønske i 1986.

Willy Phillipsen blev herefter valgt som kaptajn. 
Denne post bestred han indtil han stoppede i 1994. 

Hvorefter vores nuværende kaptajn Palle Frederiksen blev valgt.

År 2002 samlede brandværnet midler sammen for at købe en ny autosprøjte af typen 16 /8. Vores daværende autosprøjte var en 8 /8 og dermed sige en hjælpe sprøjte. Værnet kunne ikke finde midler til hele købet og lånte derfor det resterende af Nordborg kommune. Den 23. februar år 2002 holdt værnet officielt reception på indsættelse at anden autosprøjte. Dette var en Mercedes 17/10 autosprøjte årgang 1994 med aut. gear og højtrykspumpe. Køretøjet blev købt hos Firmaet Ringe Karrosserifabrik på Fyn. Køretøjet var en tidligere Hollands autosprøjte fra byen Yttrich i Holland.

I år 2009 udskiftede værnet deres tankvogn. Her fik værnet bevilliget en Mercedes tankvogn med 8000 liter vand. Køretøjet blev købt hos Kalundborg brand og redning. Dette er en Mercedes Benz årgang 1993 og med en 270 HK motor. Efter købet byggede en del af de frivillige brandmænd køretøjet om. Den fik på bygget den ekstra pumpe med en Brigs og Stragtor benzin motor. Der blev også monteret spulebom under førerhuset. Her kan der både sprøjtes med Roadbio samt vand. Dette til brug ved oliespild på vejbanen. Køretøjet blev indsat i værnet lørdag den 28. februar 2009.

I år 2012 blev værnets slangetender udskiftet. Sønderborg kommune købte i samarbejde med værnet en ny VW Amarok med plads til 5 personer i føre kabinen. Slange kurver med plads til 525 meter B-slanger. Samtidig blev der købt ny Ziegler pumpe som yder 2800 liter / minut. Værnet havde indvielse af køretøjet den 10. marts 2012.

 Mandag den 18. februar 2013 meddelte Stevning Frivillig brandværn til Sønderborg brand og redning at de ikke mere kunne opretholde deres kontrakt med kommunen. De havde problemer med uddannelse af mandskabet samt problemer i dagtimerne med at overholde deres afgangstider på 5 minutters udrykning fra stationen. De valgte derfor at nedlægge Stevning frivillig brandværn.  Værnet her i Egen tilbød at de aktive medlemmer kunne overflyttes til Egen frivillig brandværn. Det var 5 aktive medlemmer som ønskede optagelse i Egen. Værnet her var så 35 aktive medlemmer og 14 æresmedlemmer.

Den 14. maj år 2013 blev en af de største dage i værnet historie. Denne dag holdt værnet indvielse at ny autosprøjte som kommunen havde købt i samarbejde med Egen frivillig brandværn. Dette er en Volvo F5, 6 cylinder dieselmotor med 290 hk. Forsynet med en ny høj / lav tryks pumpe. Nyt sæt Holmatro frigørelse til FUH med fastklemte. Alt materiel og agentur var nyt. Indvielsen blev fejret med borgmester Åse Nygaard som klippede den røde snor og indsatte den i driften. Efterfølgende havde værnet lejet ” Ragges ” pølsevogn og alle gæsterne kunne få hotdogs samt øl / vand.