Mandskab

Værnet har plads til 30 aktive brandmænd samt et antal gæstebrandmænd der arbejder i lokalområdet og har mulighed for at køre i arbejdstiden. Mandskabet består af kompetente og uddannet personer, der har overskud til at gøre en indsats, når uheldet er ude. Udover det faste mandskab består værnet også af tidligere medlemmer – æresmedlemmer der har ydet en stor indsats i værnet, og derfor stadig inviteres med til sociale arrangementer.

Hvis du kunne tænke dig at være en del af værnet, så se mere her.

Bestyrelsen

Mandskab

Æresmedlemmer